P4D

P4D je trenutno ena izmed najbolj zanimivih subvencij za mikro, mala in srednja podjetja. Razpis iz strani Slovenskega podjetniškega sklada vam zagotavlja 100.000 € nepovratnih sredstev za digitalno transformacijo vašega podjetja. Če vas zanima, kaj vse razpis zajema, kaj potrebujete za prijavo in kakšni so pogoji, vas vabimo, da si v nadaljevanju preberete nekaj zanimivih informacij, ki smo jih povzeli iz spletne strani podjetja Web Center. S klikom na P4D v začetku našega članka si lahko preberete še več informacij o tem razpisu.

P4D

Digitalna transformacija je opredeljena kot spremembe, ki se dogajajo znotraj organizacije, pri čemer se celoten sklop dejavnosti, modelov, procesov in trženja med drugimi dejavniki spreminja s sprejemanjem digitalne tehnologije z namenom ustvarjanja vrednosti za njihove kupce in uporabnike, hkrati pa pričakujejo, da bodo premagali svoje tekmece na tržišču.

Pogoji razpisa P4D:

 • mikro, malo in srednje veliko podjetje,
 • poravnane obveznosti do države,
 • oddani vsi davčni obračuni
 • podjetje ima sedež v programskem območju Vzhodna Slovenija.
 • minimalno 5 zaposlenih oseb.

Roki za prijavo na razpis P4D:

 • 1.4.2020
 • 1.6.2020
 • 1.9.2020

Poraba P4D sredstev

Razpis P4D vam omogoča, da pridobite 100.000 € nepovratnih sredstev. Slovenski podjetniški sklad sofinancira 60 % stroškov. 40 % stroškov morate kriti sami. V nadaljevanju vam bomo predstaili, kaj vse spada v ta razpis.

Za nabavo osnovnih sredstev lahko namenite 25 % vseh stroškov razpisa. Kupjete lahko tako opredmetena, kot neopredmetena sredstva.

V stroške lahko vključite tudi posredne stroške, kot je telefon, pošta, potrošni materijal. Le ti lahko predstavljajo največ 15 % vašega celotnega stroška.

Sledijo stroški dela znotraj podjetja – zaposleni in stroški različnih storitev, ki jih pri digitalizaciji opravijo vaši zunanji sodelavci.

Za prijavo na razpis P4D, ki vam omogoča pridobitev 100.000 € napovratnih sredstev pa morate imeti že dobro narejeno digitalno strategijo. Digitalna strategija mora vključevati naslednje aktivnosti:

 • analiza trenutnega stanja v podjetju,
 • analiza potreb in želja podjetja na področju digitalizacije poslovanja in poslovnih procesov,
 • predlogi orodij in rešitev za digitalizacijo in izboljšanje poslovanja podjetja,
 • oblikovanje dokumenta digitalne strategije za vaše podjetje (cca. 100 strani),
 • zagotovitev vavčerja za financiranje priprave digitalne strategije,
 • priprava celotne dokumentacije za prijavo podjetja na razpis P4D.

S klikom na P4D v začetku našega članka si lahko ogledate več podrobnih informacij in prenesete PDF dokumetn.

Lahko si preberete tudi:

 

By | 2020-02-27T08:59:55+00:00 februar 27th, 2020|Uncategorized @sl|0 Comments

About the Author:

Leave A Comment